HGUC 1/144 RX-78GP03 Gundam GP03 DENDROBIUM: Work by 姜迪西 Full Photoreview No.47 Images!

1403266819-3586301958_lHGUC 1/144 RX-78GP03 Gundam GP03 DENDROBIUM:

Work by 姜迪西

Full Photoreview No.47 Images!

1403252436-1772142973_n 1403252437-940336965_n 1403252438-2995929984_n 1403252439-1575564511_n 1403252440-847646903_n 1403252441-2337180213_n 1403252443-603585668_n 1403252444-2237117337_n 1403252445-3053648826_n 1403252446-3540589229_n 1403252448-3840697123_n 1403252449-1785752182_n 1403252451-34075976_n 1403252452-3986395986_n 1403252453-3864123565_n 1403252456-157762793_n 1403252456-2099022230_n 1403252457-3718605198_n 1403252458-3394285509_n 1403252459-3829794753_n 1403252459-4186778276_n 1403252460-3752796628_n 1403252461-1809233626_n 1403252464-4173322727_n 1403252465-564178157_n 1403252465-1677686920_n 1403252466-3694613291_n 1403252467-580987768_n 1403252467-2745492233_n 1403252471-981001757_n 1403252472-3689717221_n 1403252473-1263417854_n 1403252473-2504387009_n 1403252474-3176651075_n 1403252476-54059664_n 1403252476-3500239327_n 1403252479-841528789_n 1403252480-2412971678_n 1403252482-2945498103_n 1403252486-1185622945_n 1403252487-2392498627_n 1403252488-3177469957_n 1403252489-2320799014_n 1403252533-1728524027_n 1403264452-3597721129_n 1403266819-3586301958_l 1403267522-4293733541HGUC 1/144 RX-78GP03 Gundam GP03 DENDROBIUM
Work by 姜迪西

突破天際大小的模型 HG 1/144 GP-03D 石斛蘭
這次隔了這麼久才發表新作 是因為我在搞這台大傢伙 前前後後大概花了快兩個月的時間 真的超難搞的 但是還是讓我完成了

當初跟委託人就已經事先講好 要做出類似RG風格的配色 因為s的身上有些藍的配色 所以在d的身上也選了一些部分換上藍色來互相輝映

再來是我個人喜歡粉色系 所以就用了粉藍跟粉紅色 來做主體的配色

值得一提的是 因為這套件有點年代了 不管是分色或是分件都很不優 都需要動點腦筋來處理
http://katsu01.pixnet.net/blog/post/373103213

Questa voce è stata pubblicata in 1/144, BANDAI, GUNDAM, GUNPLAS, HGUC. Contrassegna il permalink.

I commenti sono chiusi.