New pics: Revoltech,Seed VS Astray,Kotobukiya,Pvc figures

Revoltech Yamaguchi No.076 覚醒版エヴァンゲリオン初号機 〔ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破〕Edition, 140mm,海洋堂, 2,400円 Revoltech Yamaguchi No.077 劇中 colour 版 Evangelion 仮設5号機 Evangelion新劇場版:破〕Edition , 160mm, 海洋堂, 2,400円…