Bandai x Star Wars 1/48 AT-ST assembled: Full Photoreview No.40 Big Size Images

bandai_atst163 bandai_atst200Bandai x Star Wars 1/48 AT-ST assembled:

Full Photoreview No.40 Big Size Images

バンダイのSWシリーズスペースクラフト&ビークルラインにAT-STが登場。
価格は2,592円です。
images:
schizophonic9.com

bandai_atst163 bandai_atst166 bandai_atst167 bandai_atst168 bandai_atst169 bandai_atst170 bandai_atst171 bandai_atst172 bandai_atst173 bandai_atst174 bandai_atst175 bandai_atst176 bandai_atst177 bandai_atst178 bandai_atst179 bandai_atst180 bandai_atst181 bandai_atst182 bandai_atst183 bandai_atst184 bandai_atst185 bandai_atst186 bandai_atst187 bandai_atst188 bandai_atst189 bandai_atst190 bandai_atst191 bandai_atst192 bandai_atst193 bandai_atst194 bandai_atst195 bandai_atst196 bandai_atst197 bandai_atst198 bandai_atst199 bandai_atst200 bandai_atst201 bandai_atst202 bandai_atst203 bandai_atst204 bandai_atst205 bandai_atst206 bandai_atst207