HGUC 1/144 Kshatriya バールクリアバインダー Ver. Hobby Online Shop Limited

HGUC 1/144 Kshatriya バールクリアバインダー Ver. Hobby Online Shop Limited

HGUC クシャトリヤ バールクリアバインダーVer. ホビーオンラインショップ限定
Start Orders from 25 October 2011
Price: 4725 yen