Kotobukiya EVANGELION UNIT-00 KAI TV Ver. Many images, info


EVA-00 Kai TV Ver. By Kotobukiya: preview images

202010

新世紀エヴァンゲリオン エヴァンゲリオン零号機・改 TV Ver.

コトブキヤ

6,380(税込)

190MM

OCTOBER 2020

EVANGELION UNIT-00 KAI TV VERSION

KOTOBUKIYA

6,380(JAPAN SALES TAX INCLUDED)

190MM